EMBLA Reklamebyrå
Djupaskarsveien 17 - 5522 Haugesund
Tlf. 52 73 80 50 - Fax 52 73 80 52
E-mail: post@embla-reklame.no

Tor Håland
...har ansvaret for ideutvikling, prosjektledelse og grafisk design

E-mail: tor@embla-reklame.no – Mobiltelefon: 93 43 80 50

Ragnhild Sveen
...har ansvaret for oppfølging, tilretteleging og kundekontakt.
Ragnhild har kontakt med alle underleverandører og har kontroll
på at leveringstidene blir overholdt.
E-mail: ragnhild@embla-reklame.no – Mobiltelefon: 93 43 80 51