MERKUR - Opplysningsskilt

Merkur-programmet har i samarbeid med kjederepresentantar utvikla dette opplysningsskiltet. Det er satt opp 10 skilt og tilbakemeldinga er særs positiv. Marknadsundersøkinga i etterkant påviste eit stort informasjonsbehov. Dette skiltet fortel alle dei gode tinga du har å tilby, utover daglegvarer.

MERKUR-programmet har fått utarbeidd ein skiltmodell som skal vise folk som stoppar ved nærbutikkane kva tenester butikken kan tilby. Skiltet er utarbeidd i samarbeid med kjeder og vegstyresmakter.

Skiltet kan nå bestillast hos EMBLA Reklamebyrå - tlf. 52 73 80 50.
For ytterlegare informasjon sjå www.merkur-programmet.no